Ludwik Narodzonek
Przez ponad pięćdziesiąt lat był naczelnikiem a później komendantem założonej w 1926 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie. Pietwotną nazwą była "Straż Obywatelska", dopiero później OSP. Pod Jego dowództwem nasza drużyna brała udział w licznych zawodach sprawnościowych, gdzie bardzo często zajmowali czołowe miejsca na szczeblu gminnym i powiatowym. Świadczą o tym liczne puchary i dyplomy zgromadzone w odnowionej remizie. Tradycję rodzinną kontynuuje jego syn Józef Narodzonek który obecnie dowodzi drużyną Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie.
Ludwik Narodzonek rok około 1930. Szkoła Zaborowo. Ludwik Narodzonek rok 1935. Szkoła Zaborowo.
Pierwsza sikawka w Zaborowie międzywojennym. Pierwszy od lewej Jan Gęstwicki w środku Krzemieniewski Maksymilian.
Ludwik Narodzonek ( 6 od prawej w gornym rzędzie) na szkoleniu w Bydgoszczy w 1952 roku Ludwik Narodzonek ( na krześle ) , Leopold Domżalski ( z tyłu )
Ludwik narodzonek, ? ,Leopold Domżalski Stoją od lewej : ? , Roch Kwas , Stanisław Owocki , ?, Ludwik Kwas .
Siedzą od lewej : ? , Wincenty Piotrowski , Ludwik Narodzonek , ? , Jan Kwas
Ludwik Narodzonek , Dionizy Gąsiorowski , Jan Kwas , ? ,? ,? ,? . U góry : Kazimierz Wiśniewski , ?,Kazimierz Florkiewicz ,? ,? ,?.
Na dole : ? , Leopold Domżalski , Maksymilian Szostakowski , Ludwik Narodzonek , Mieczysław Gorczyński .
Zawodowa Straż Pożarna w Brodnicy ( parking koło kościoła Fara ) w środku 3 od lewej Ludwik Narodzonek 1 maj 1959 r. Górzno ul. Stodolna
Nieznani bohaterowieO SP Zaborowo
Od lewej : Jan Kwas , Florkiewicz Kazimierz , ? ,? ,? Pochód pierwszego maja , od lewej :Ludwik Narodzonek , Jan Kwas , Marian Szczepanski (w głębi ) ,Tadeusz Marulski ,Mieczysław Piekarski , Wincenty Piotrowski
Dawna sikawka Konny wóz strażacki
Zabytkowe wozy strażackie
Mechaniczny wóz bojowy dawniej Wozy bojowe dzisiaj . Od lewej : Bogdan Krzemieniewski , Tadeusz Kwas , Józef Narodzonek ( obecny naczelnik osp ) ,Henryk Luda
Przygotowania do zawodów sprawnościowych
Zawody sprawnościowe
Zbiórka po zakończonych zmaganiach
Radość ze zwycięstwa
Dawna dróżyna osp Nasza remiza po remoncie
Dzień Strażaka. Odznaczeni druhowie: Ludwik Narodzonek, Wincenty Piotrowski, Leopold Domżalski, Mieczysław Gorczyński, Kazimierz Wiśniewski. Wybory lata 70. Od lewej: Tadeusz Kwas, Kazimierz Wiśniewski, Kazimierz Ochocki (z tyłu ), Wincenty Piotrowski, Leopold Domżalski, Jerzy Szóstakowski, Dionizy Gąsiorowski, Ludwik Narodzonek. Kwiaty wręcza Maksymilian Szóstakowski.
Od lewej : Jan Kwas , Halina Owocka , Wincenty Piotrowski , Krystyna Ochocka , Jerzy Szóstakowski , Marian Szczepańsk Halina Owocka, Krystyna Ochocka, Marian Szczepański.