Jan Gęstwicki: pierwszy nauczyciel w Zaborowie po pierwszej wojnie światowej.

Urodził się 15 kwietnia 1902 roku w Wałdykach ( okolice Lubawy). Jego rodzicami byli: Gęstwicki Jan i Anna Zakrzewska.

Siostra Jana Gęstwickiego, Februcja, urodziła się w 1893 roku. Wstąpiła do zakonu (Zgromadzenie Córek Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie) zmarła w wieku 43 lat (powołania lat 21) dnia 15 października 1935 roku w szpitalu św. Łazarza w Krakowie.

Świadectwo szkolne Jana Gęstwickiego w języku niemieckim. Wystawione w 1920 roku.

Świadectwo ukończenia seminarium nauczycielskiego w Lubawie - lata 1920 do 1923

Po zakończeniu nauki podejmuje pierwszą pracę jako nauczyciel w szkole w Zaborowie. Rok 1923/24.

Tu poznaje swoją przyszłą żonę Wandę Skiczyńską.

Rodzicami Wandy byli: Skiczyński Jan i Meika Franciszka.

Ślub Jana i Wandy zaplanowano na 7 października 1925 roku.

Ślub cywilny odbył się 06.10.1925 w Radoszkach.

Uroczystość zaślubin odbyła się w wyznaczonym terminie w kościele parafialnym w Górznie.

Państwo Gęstwiccy po ślubie zamieszkali w budynku szkoły (zdjęcie z 8 czerwca 1926).

Z tego związku 11.11.1926 roku urodził się syn Eugeniusz, a 23.09.1928 roku syn Jerzy.

29 listopada 1930 roku urodził się syn Eligiusz (w środku). Zdjęcie z 1936r.

Córka Alicja urodziła się 25.07.1942.

Mała Alicja z rodzicami i bratem.

W lipcu 1926 roku pan Jan ukończył kurs szkoły podoficerskiej.

Świadectwo ukończenia praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych(Działdowo 02.06.1930 rok.

Dokument poświadczenia obywatelstwa z 1932 roku.

Ukończenie kursu pszczelarskiego w lipcu 1934 roku w Grudziądzu.

Szkolenie pszczelarzy.

Pasieka pana Jana przy szkole w Zaborowie.

Zdjęcie stron dziennika z roku1934/35.

Pierwsza komunia Eugeniusza Jana Gęstwickiego w kościele w Górznie (ur. 11.11.1926r. w Zaborowie zm. 03.12. 2009r w Anglii).

Jerzy Gęstwicki: pierwsza komunia w Górznie.(ur.23.09.1928r. w Zaborowie zm. W Brodnicy).

Eligiusz Gęstwicki pierwsza komunia 13 lipiec 1944r (ur. 29.11.1930 w Zaborowie zm.27.03.2005 w Grudziądzu ). Alicja komunię przyjmowała już w Zbicznie.

Dwudziestopięciolecie pracy w powiecie (laurka od współpracowników).

Zaraz po wojnie pan Jan z rodziną przeniósł się do Zbiczna gdzie uczył dzieci i młodzież do emerytury.(zdjęcie z uczniami w Zbicznie).

Kadra nauczycielska ze Zbiczna.

Jan Gęstwicki już jako emerytowany nauczyciel.

Jan Gęstwicki zmarł 21 stycznia 1979 roku.